Meester Boulangers en Meester Patissiers bevestigen opnieuw hun Meesterlijk vakmanschap in Eindhoven

Woensdag 4 mei hebben twee Meester Patissiers en vier Meester Boulangers hun titel die zij de afgelopen jaren hebben verworven, opnieuw bevestigd.

Meester Patissiers Rudolph van Veen en Robert van Beckhoven en Meester Boulangers Hiljo Hillebrand, Wietse Schiere, Peter Bienefeld en Robert van Beckhoven hebben via een ‘table of honour’ zowel in product als in verhaal aangetoond dat zij de titels Meester Boulangers en Meester Patissiers waardig zijn om uit te dragen.

Deze ‘table of honour’ presentatie is in het leven geroepen om Meesters iedere 5 jaar in de gelegenheid te stellen aan een beoordelings commissie te tonen dat zij de titels Meester Patissier of Meester Boulanger nog steeds uit kunnen dragen. Alle vijf de genoemde Meester Patissiers en Boulangers hebben met succes hun ‘table of honour gehouden en de beoordelingscommissies waren unaniem van mening dat Rudolph van Veen, Robert van Beckhoven, Hiljo Hillebrand, Wietse Schiere en Peter Bienefeld met trots verder kunnen uitdragen.

De beoordelingscommissie, bestond uit Hans Som en Peter de Wit (beiden dragers van de penning van verdienste van de vereniging) samen met gedelegeerden van het bestuur van de vereniging en een delegatie van de NBOV en NBV.

Deze ‘table of honour’ werd tegelijkertijd gehouden met het Meesterexamen op 4 mei op het Summa college in Eindhoven.