Waarom een Penning van Verdienste?

Al meer dan zevenduizend jaar wordt er brood en banket in ons land geproduceerd. Innovatie heeft door de eeuwen heen daarbij altijd een belangrijke rol gespeeld. Van generatie op generatie is de kwaliteit van ons brood en banket verbeterd. Assortimenten zijn uitgebreid en productieprocessen zijn aangepast aan de tijd en de eisen van de consument. Aan de basis van al deze ontwikkelingen staan innovatieve vakmensen, die met hun vakkennis en durf grenzen hebben weten te verleggen. Met hun visie en vanuit hun passie nemen zij collega’s mee op hun vernieuwende weg. Vaak moet daarvoor tegenslag worden overwonnen, dikwijls wordt tegen de stroom ingeroeid. Toch zijn en blijven er altijd mensen die niet opgeven, maar onvermoeibaar doorgaan.

Het bestuur van Vereniging de Meesters heeft hierom het initiatief genomen een Penning van Verdienste in te stellen. Voor de Penning van Verdienste komen mensen in aanmerking die zich belangeloos en branchebreed inzetten of hebben ingezet om vakmensen dan wel het vak van zowel boulangers als patissiers naar een hoger niveau te brengen. Het gaat daarbij om het versterken van het imago van de branche, het verbeteren van vaktechnieken of het begeleiden van individuele vakmensen en ondernemers. Mensen die een Penning van Verdienste krijgen, hebben de brood- en banketbakkersbranche op stimulerende, innoverende en enthousiasmerende wijze verder gebracht in het belang van zowel ambacht als industrie. De penning is een eresaluut aan hen.

Met het toekennen van de Penning van Verdienste wil Vereniging de Meesters haar erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking brengen. Het is een erkenning namens de Meesters voor de belangeloze inzet en de tijd die is geïnvesteerd ten gunste van de gehele brood- en banketbakkerij. De nadruk ligt op kwalitatieve en innovatieve inbreng. De Penning van Verdienste is geen jaarlijkse onderscheiding, maar zal worden uitgereikt wanneer de gelegenheid zich voordoet.

Overzicht Penning van Verdienste

  • 2018 – Peter de Wit (patisserie)
  • 2018 – Hans Som (boulangerie)
  • 2022 – Tiny van Kuppeveld (boulangerie)

Reglement