In april 2025 worden nieuwe examens georganiseerd om de titel Meester Boulanger of Meester Patissier te behalen. Nieuw zal zijn dat het Meesterexamen wordt losgekoppeld van de inauguratie van de eventuele nieuwe Meesters. In de aankomende periode wil Vereniging De Meesters meer aan de weg timmeren. En dat begint met een vernieuwde website, die zojuist is gelanceerd.

Vereniging De Meesters zoekt publiek via nieuwe website en Instagram

Vereniging De Meesters, waarin alle Meesters Boulanger en Patissier die Nederland rijk is zich hebben verenigd, heeft een nieuwe website: www.meestertitel.eu. Op de site is een overzicht te vinden van alle Meesters: zeven Meesters Boulanger en drie Meesters Patissier. Ook zijn er foto’s te vinden van de Meesterwerken, die zijn gemaakt op de Meesterexamens waarop de Meesters hun titels behaalden. Daarnaast is er allerlei relevante informatie over de Meesters te vinden, zoals informatie over nieuwe Meesterexamens.

Meesterexamens
De data voor de eerstvolgende examens om een Meestertitel in de wacht te kunnen slepen zijn namelijk bekend: op 28, 29 en 30 april 2025 vinden de Meesterexamens plaats op een nog nader bekend te maken locatie. De inschrijfformulieren voor de beide titels zijn te vinden op de vernieuwde website, net als de wedstrijdreglementen.

Het bestuur van Vereniging De Meesters heeft besloten om de inauguratie van eventuele nieuwe Meesters los te koppelen van het Meesterexamen. Dit om de nieuwe Meesters een mooi podium te geven, los van de druk van het Meesterexamen. “De Meestertitel behalen is een prestatie van formaat”, benadrukt het bestuur. “De bekroning daarvan verdient een apart moment.” In 2025 vindt de inauguratie plaats op 2 juni.

Instagram
De nieuwe website is de aftrap van het goede voornemen van Vereniging De Meesters om meer te communiceren namens de Meesters. Daarom volgt er nog dit jaar een Instagramaccount met een koppeling naar de vernieuwde site. De Instagrampagina wordt actief geladen met nieuws en opvallende onderwerpen vanuit de Meesters. “Wij willen namens de Meesters meer naar buiten treden om bekendheid te geven aan het prachtige vak van brood- en banketbakkers”, aldus de Vereniging. “Wij willen talent in de sector ondersteunen en deze toppers verleiden om ook eens deel te nemen aan een Meesterexamen.”