Uitreiking Penningen van Verdienste 2022

Tijdens de inauguratie van de nieuwe meesters Boulanger en Patissier op woensdag 4 mei 2022 is ook de Penning van Verdienste uitgereikt. Het was voor de tweede keer dat deze penning werd uitgereikt.

De derde penning van verdienste is uitgereikt aan Tiny van Kuppeveld uit Heumen. Met het toekennen van de penning wil de Vereniging de Meesters haar erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking brengen aan hen die zich op deze wijze in hoge mate in onze branche verdienstelijk hebben gemaakt, in de ruimste zin van het woord. Het is een erkenning voor zijn of haar belangeloze inzet en tijd die zij daarin geïnvesteerd hebben ten behoeve van de gehele brood- en banketbakkerij.

Daarnaast hebben talloze vakmensen en ondernemers uit de (banket)bakkerij zich door zijn  motiverende en stimulerende inbreng kunnen verbeteren. Tiny is een vakman ‘pur sang’ en hij heeft talloze leerlingen, vakmensen en collega’s geadviseerd of op vaktechnische gebied begeleid. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘verrijken’ van het assortiment door het ontwikkelen van nieuwe recepturen. Ook in collegiaal opzicht is Tiny van Kuppeveld een voorbeeld voor de gehele branche.

De eerste twee penningen van verdiensten zijn in 2018 uitgereikt aan Peter de Wit uit Tilburg en Hans Som uit Didam. Beiden zijn betrokken geweest bij de oprichting van respectievelijk het Nederlands Patisserie Team en het Nederlands Boulangerie Team. Uit deze teams zijn ook de meesterproef voor Patisserie en Boulangerie voortgekomen. Een groot aantal – vooral jonge – vakmensen uit de brood- en banketbakkerij zijn door de coaching van zowel De Wit als Som bij internationale vak-wedstrijden naar de wereldtop gebracht.