Vier kandidaten geslaagd voor theorie-examens Meestertitel Patissier & Boulanger

Van de overgebleven acht kandidaten hebben twee patissiers en twee boulangers het theorie-examen succesvol afgerond. Deze vier kandidaten gaan door naar het praktijkexamen dat eind mei wordt afgenomen. Dit aantal kan nog oplopen naar zes kandidaten, aangezien twee boulangers opgaan voor een herexamen. 

De theorie-commissieleden van beide examens hebben de ingeleverde praktijkopdrachten van de kandidaten beoordeeld. Tijdens het examen heeft iedere kandidaat een presentatie gegeven, waarna beide commissies kritische vragen hebben gesteld over de ingeleverde opdracht. Twee kandidaten aan het Meesterexamen Boulanger moeten hun praktijkopdracht nog aanscherpen. De komende periode krijgen zij de tijd dit in orde te maken.

De kandidaten die door zijn, gaan zich voorbereiden op de praktijkexamens die plaatsvinden op 29 en 30 mei 2018 bij het NBC in Wageningen. Hierbij moeten ze de ingeleverde opdracht gaan vertalen naar de praktijk en de (inter)nationale examencommissie overtuigen van hun Meesterwaardigheid.

Erkende Meestertitel
De titels Meester Patissier en Meester Boulanger zijn door de bakkerijbranche erkend en genieten een brede steun. Om de Meestertitel te behalen, doorlopen de kandidaten een intensief traject met diverse beoordelingsmomenten voor (inter)nationale examencommissies. Kandidaten die het hele traject succesvol afronden, worden automatisch lid van Vereniging de Meesters. Hiermee groeit het aantal ambassadeurs voor de branche.